Sliim

This user has not filled out their profile.

Boxes

Sliim/kali-linux-2.0-amd64

Sliim/kali-linux-2.0-amd64 v2.0.1

Kali linux 2.0
last release over 7 years ago
22,587 downloads
Sliim/metasploitable2

Sliim/metasploitable2 v2

Metasploitable 2 Box
last release over 7 years ago
1,457 downloads
Sliim/kali-2018.1-amd64

Sliim/kali-2018.1-amd64 v1

Kali linux 2018.1 https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
2,051 downloads
Sliim/kali-2018.1-e17-amd64

Sliim/kali-2018.1-e17-amd64 v1

Kali linux 2018.1 E17 https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
153 downloads
Sliim/kali-2018.1-kde-amd64

Sliim/kali-2018.1-kde-amd64 v1

Kali linux 2018.1 KDE https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
159 downloads
Sliim/kali-2018.1-light-amd64

Sliim/kali-2018.1-light-amd64 v1

Kali linux 2018.1 light https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
315 downloads
Sliim/kali-2018.1-lxde-amd64

Sliim/kali-2018.1-lxde-amd64 v1

Kali linux 2018.1 LXDE https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
199 downloads
Sliim/kali-2018.1-mate-amd64

Sliim/kali-2018.1-mate-amd64 v1

Kali linux 2018.1 Mate https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
753 downloads
Sliim/kali-2018.1-xfce-amd64

Sliim/kali-2018.1-xfce-amd64 v1

Kali linux 2018.1 Xfce https://github.com/Sliim/pentest-env
last release about 6 years ago
210 downloads
Sliim/metasploitable3-trusty

Sliim/metasploitable3-trusty v3

Metasploitable3 Ubuntu trusty
last release almost 7 years ago
208 downloads
Sliim/vulnhub-zico2

Sliim/vulnhub-zico2 v1

https://www.vulnhub.com/entry/zico2-1,210/
last release over 6 years ago
77 downloads
Sliim/vulnhub-bulldog

Sliim/vulnhub-bulldog v1

https://www.vulnhub.com/entry/bulldog-1,211/
last release over 6 years ago
75 downloads
Sliim/vulnhub-mmmctf

Sliim/vulnhub-mmmctf v1

https://www.vulnhub.com/entry/mmmlagos-11,192
last release over 6 years ago
67 downloads
Sliim/vulnhub-covfefe

Sliim/vulnhub-covfefe v1

https://download.vulnhub.com/covfefe/covfefe.ova
last release over 6 years ago
72 downloads
Sliim/vulnhub-born2root

Sliim/vulnhub-born2root v1

https://download.vulnhub.com/born2root/born2root.ova
last release over 6 years ago
78 downloads
Sliim/vulnhub-analougepond

Sliim/vulnhub-analougepond v1

https://www.vulnhub.com/entry/analougepond-1,185/
last release over 6 years ago
83 downloads
Sliim/kali-2017.2-mate-amd64

Sliim/kali-2017.2-mate-amd64 v1

Kali 2017.2 Mate https://github.com/Sliim/pentest-env
last release over 6 years ago
262 downloads
Sliim/kali-2017.2-lxde-amd64

Sliim/kali-2017.2-lxde-amd64 v1

Kali 2017.2 LXDE https://github.com/Sliim/pentest-env
last release over 6 years ago
161 downloads
Sliim/kali-2017.2-xfce-amd64

Sliim/kali-2017.2-xfce-amd64 v1

Kali 2017.2 Xfce https://github.com/Sliim/pentest-env
last release over 6 years ago
255 downloads
Sliim/kali-2017.2-e17-amd64

Sliim/kali-2017.2-e17-amd64 v1

Kali 2017.2 E17 https://github.com/Sliim/pentest-env
last release over 6 years ago
172 downloads